Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2020

W dniu 17 listopada 2020 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym wraz z informacją z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Michałów za 2020 r.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z informacją z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązanych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 r.
7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020-2023;
c) w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;
d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
f) w sprawie rocznego „Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ";
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie sesja

    sesja

Odwiedzin:  1874498Osób Online: 6