Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2021

W dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego, aktualnego stanu dróg i ich oznakowania na terenie gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2021-2024;
c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e) w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów;
f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałów;
h) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania;
i) w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów sołectw z terenu gminy Michałów za udział w sesjach rady gminy;
j) w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego " na rok 2022.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2381786Osób Online: 5