MICHAŁÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015

Według źródeł kościelnych pierwszy kościół w Michałowie miał postawić Dobiesław kasztelan krakowski w 1375 roku. Nazwa pochodzi od imienia Michał. Skoro postawiono tu kościół wieś musiała istnieć już wcześniej.  Istniał wtedy zapewne drewniany kościół. W 1410 kroniki zanotowały Mikołaja z Michałowa, był on jednym z dowódców pod Grunwaldem. Pod tą samą  datą zanotowano, że Jakuszą z Michałowa uzyskał dziesięcinę snopową  dla  miejscowego kościoła oraz karczmę zwaną chadalińską.
Powyższy dokument został potwierdzony w 1454 roku przez Jana Długosza.

W XV wieku stał  już tu kościół murowany. Dziedzicem wsi w połowie XV wieku był Jan Kurozwęcki herbu Róża. Wieś miała 7 łanów kmiecych, karczmę i młyn na rzece.
Po Kurozwęckich Michałów przechodzi na własność Myszkowskich w ramach  klucza pińczowskiego. W 1579 roku Michałów należał już do Myszkowskich. Mieszkało w tym czasie we wsi 25 kmieci na 12 i pół łanach ziemi. Mieszkało też we wsi dwunastu  zagrodników,  dziewiętnastu komorników, pięciu rzemieślników i dwóch rybaków. Michałów był więc bardzo dużą wsią i ważnym ośrodkiem rzemieślniczym.   
W 1598 roku za czasów biskupa Radziwiłła zanotowano pierwsze wzmianki o szkolnictwie w tym terenie. Zanotowano nazwisko kierownika szkoły parafialnej Kaspra Prędoty z Kleczy. Kierownik posiadał dom  z ogródkiem i pobierał 8 zł pensji od proboszcza.
Na początku XVII wieku kierownikiem szkoły był Piotr Krzanowita. Po breitling replica potopie szwedzkim lustrację kościelne nie wspominają już o szkole.  
W 1657 roku we wsi przebywał Stefan Czarniecki.
W 1732 roku według lustracji kościelnej w parafii Michałów było 467 osób. Zanotowano w tymże roku 22 chrzty, 25 pogrzebów, 11 ślubów. Mieszkało też we wsi 16 Żydów. W 1827 roku było tu tylko 5 domów i 82 mieszkańców.
W XIX wieku wieś był już własnością Dembińskich W połowie XIX wieku przy pomocy Amelii Dembińskiej dziedziczki Michałowa postawiono nowy kościół istniejący do dziś.    
We wsi w XIX wieku istniała szkoła początkowa. W końcu XIX wieku parafia Michałów liczyła 703 dusze. W tym czasie wieś miała 80 samodzielnych gospodarzy i liczyła 678 mórg ziemi.
Na przełomie XIX i XX wieku  dobra Michałów składały się z folwarków: Michałów, Podlesie i Terczyn.
Ostatnimi właścicielami Michałowa był Antoni Dembiński inżynier elektryk .
W 1941 roku folwarki Góry i Michałów zostały przejęte przez Niemców. Właściciel majątku został usunięty.
Józef i Antoni Dembińscy mieli brata Henryka, który był profesorem na lubelskim KUL-u. Jako porucznik rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej w 2 pułku Strzelców Konnych. Uniknął niewoli i brał udział w działaniach AK w rzeszowskim. 

 

 

Odwiedzin:  1090731Osób Online: 7