JELCZA MAŁA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015

Już w 1376 pada nazwa "Gedlcza" co utożsamia się z wsią Jelcza. Nazwa pochodzi od wyrazu "jedła" co oznaczało wtedy małą jodłę. W tymże  roku jako właścicieli wsi wymienia się: Marcina, Jana, Paszka, Alberta, Dominika, Iwana, Goworka, Stanisława i Mikołaja.
Wzmianka pochodzi z dokumentów sądowych krakowskich. Na początku XIV wieku jako właścicieli wsi wymienia się Rafała i Jana synów Iwana.

Dość często nazwa tej wsi pojawiała się w starych dokumentach. Kolejne zapiski pochodzą z lat: 1381, 1382, 1384, 1385 1386, 1388  oraz  1398.   Po raz pierwszy zaczęto rozróżniać Jelczę Małą i Wielką w połowie XV wieku, gdy w kronikach Jana Długosza pojawia się nazwa "Yedlcza Mitra"
W końcu XIV wieku wieś przechodzi na własność Zebrzydowskich a w początkach XVI wieku  Zborowskich. Natomiast w roku 1579 jako właścicielka figuruje niejaka Jedlecka. Wieś w tym czasie zamieszkiwało trzech zagrodników oraz pięciu komorników. Była też we wsi karczma.  
W połowie XVII wieku właścicielem wsi był Samuel Głębocki wojski brzesko-kujawski.
Na przełomie XVIII i XIX wieku dzierżawcą wsi był Adam Nowoczyński. Wieś należała w tym czasie do klasztoru  miechowskiego.  
W 1827 Jelcza Mała liczyła 11 domów i 71 mieszkańców. Wieś od 1864 roku należała do gminy Góry. W 1881 roku Jelcza Mała  liczyła ośmiu gospodarzy na 34 morgach ziemi. Folwark we wsi należał do dóbr Zagajów.

Odwiedzin:  1090710Osób Online: 36