Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za wodę i ścieki w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2016

Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za 1m3 doprowadzanej wody i odprowadzanych ścieków  w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.

Wysokość cen za dostarczoną wodę

 

Taryfowa grupa odbiorców

j.m

Stawka

1.

Gospodarstwa domowe, zagrodowe, przedsiębiorstwa

zł/m3

 

2,3

 

2.

Opłata abonamentowa

zł/wodomierz m-sc

5

 

 

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

 

Taryfowa grupa odbiorców

j.m

Stawka

1.

Grupa taryfowa 1

Gospodarstwa domowe i zagrodowe – ścieki bytowe

zł/m3

4,5

2.

Grupa taryfowa 2

Przedsiębiorstwa – ścieki przemysłowe

zł/m3

4,5*

 

*W przypadku przekroczenia wskaźników jakości ścieków stawkę za odprowadzenie 1 m³ oblicza się na podstawie poniższego wzoru:

O1 = Oo*p

gdzie:

O1 – opłata dodatkowa (zł/m3)

Oo – podstawowa stawka opłaty za odbiór ścieków  (zł/m3)

p – współczynnik przeciążenia ścieków obliczony według wzoru:

p=(S1 – S0)/S0

gdzie:

S1 – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń ścieków w dniu kontroli [g/m3]

S0 – dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń [g/m3]

 

WÓJT GMINY

Mirosław Walasek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1178825Osób Online: 35