Zmiany w płatnościach bezpośrednich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2017

Od 15 marca można będzie ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich na 2017 rok. W tym roku wprowadzono kilka znaczących zmian w systemie wsparcia bezpośredniego, a do najważniejszych należą te odnoszące się do wsparcia związanego z produkcją. Ministerstwo zadecydowało o zmianach zasad przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.

W przypadku sektora bydła (płatność do młodego bydła i płatność do krów) wsparcie będzie przysługiwało wszystkim rolnikom, którzy utrzymują w swoim gospodarstwie co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacane maksymalnie do 20 szt. W 2017 roku zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność (z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt.), ale zachowana została przy tym koperta finansowa. Dzięki temu stawka płatności dla pierwszych 20 szt. zwierząt w stadzie (zarówno w przypadku młodego bydła jak i krów) będzie wyższa niż w poprzednich latach. Wprowadzone zmiany powodują zatem, że ze wsparcia skorzystają najbardziej te gospodarstwa, w których dochodowość jest niska i występuje zagrożenie spadku produkcji. Szacuje się, że zwiększenie wsparcia obejmie ok. 80% rolników posiadających młode bydło i ok. 80% rolników utrzymujących krowy.

W dopłatach do owiec hodowcy powinni zwrócić uwagę na nowe terminy. Ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosków (zamiast okresu od 20 października do 20 listopada). Zmiana została wprowadzona w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodowców owiec i ma na celu ułatwienie zarządzania stadem. Uproszczona została również procedura ubiegania się o wsparcie w sektorze owiec oraz kóz na tzw. system bez wnioskowy. Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi rolnikom ubieganie się dopłaty, zwłaszcza gdy liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża. Dotychczas wiązało się to z koniecznością wypisania w dołączanym do wniosku specjalnym oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych, co było czasochłonne i stwarzało ryzyko popełnienia błędu.

Jeżeli chodzi o rośliny wysokobiałkowe, w miejsce dotychczasowej płatności wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi. Będzie miała ona charakter degresywny – wyższa stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa stawka będzie obowiązywała do powierzchni powyżej 75 ha. Z kolei dopłata do upraw paszowych będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych (esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka). Uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością będzie objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie. W całym sektorze roślin wysokobiałkowych utrzymano łączną kopertę finansową, przy czym zwiększony został udział środków finansowych przeznaczonych na wsparcie uprawy roślin strączkowych na ziarno.

W przypadku owoców miękkich ze wsparcia wyłączono uprawę malin. Powodem tej zmiany jest istotna poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich latach jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym. Truskawki to jedyne owoce w sektorze owoców miękkich, do których będzie przysługiwało wsparcie.

Jeżeli chodzi o płatność do uprawy pomidorów, zmniejszona została koperta finansowa o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji pomidorów w latach 2014 i 2015 oraz utrzymanie wymogu umowy na dostawę do podmiotów przetwórczych.

Od 2017 roku wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania dopłat do planów zniesienia kwotowania produkcji cukru od października 2017 roku w całej Unii Europejskiej.

 

Źródło:
www.minrol.gov.pl
www.arimr.gov.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  855263Osób Online: 21