Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2017

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 08.02.2017 r. do dnia 23.02.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: leszczynska@michalow.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Michałów, Michałów 115,
28-411 Michałów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Program Rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Michałów w godzinach pracy Urzędu.

  1. Spotkania otwartego z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, umożliwiających omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 21.02.2017 r. o godz. 14:30 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie.
  2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Program Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023”, dostępne były od 08.02.2017 r.:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Michałów, Michałów 115,
    28-411 Michałów, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Michałów (www.michalow.pl).

            Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, które odbyło się w dniu 21.02.2017 r. o godz. 14:30 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie. Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

Z poważaniem,

Mirosław Walasek

Wójt Gminy Michałów

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  855267Osób Online: 20