OBWIESZCZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2017

Wójt Gminy Michałów

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Michałów Uchwały Nr XXXII/188/2017 z dnia 27 lutego
2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016–2023

 

Więcej informacji: http://michalow.bip.gov.pl/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  874927Osób Online: 5