Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Michałów w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz rekomendacji do budżetu na 2017 r.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
8.    Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
9.    Rozpatrzenie wniosku rodziców dzieci zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej w Węchadłowie dotyczącego zmiany terminu rozpoczęcia naboru do klasy I.
10.    Rozpatrzenie wniosków mieszkańców gminy przekazanych Radzie Gminy Michałów dotyczących:
a)    gruntownego remontu drogi obok szkoły w Michałowie;
b)    założenia oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej w miejscowości Michałów/(Langów);
c)    budowy asfaltowej drogi dojazdowej do posesji Pana Cepaka w Górach dł. 85 m;
d)    asfaltowania drogi dojazdowej do posesji Nr 687 na odcinku około 120 m w miejscowości Góry;
e)    w sprawie remontu drogi gminnej Kołków - Sadkówka.
11.    Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Przeniosło na działalność Wójta Gminy przekazanej według właściwości przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie określenia przestanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich;
b)    w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Michałów;
c)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tur Piaski stanowiącej własność Gminy Michałów.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  885243Osób Online: 19