Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2017

W dniu 28 lipca 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Działania na rzecz ochrony środowiska - możliwości w zakresie zastosowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy wraz z informacją na temat możliwości uzyskania dofinansowania w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego.
5.    Rozpatrzenie i zajęcie stanowiska w sprawach propozycji Zarządu Powiatu Pińczowskiego skierowanych w następujących pismach:
- znak ORiSO.I.0023.80.2017 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie propozycji wspólnej realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy Michałów;
- znak PZD.0712.12-3.2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie wskazania drogi powiatowej do dofinansowania    w ramach programu wieloletniego „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020", która będzie realizowana w 2018 r. na terenie gminy Michałów.
6.    Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na:
- wniosek rodziców i mieszkańców Węchadłowa skierowany do Rady Gminy Michałów o zmianę uchwały Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r.
- zapytania zawarte w pismach Pana Tomasza Wojtysia Członka Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kukiz'15 w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Węchadłowie w Szkołę Podstawową.
7.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9.    Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
10.    Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
b)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;
c)    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach działania 3.4 współfinansowanego z RPO WS na lata 2014-2020;
d)    w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałów w roku 2017;
e)    w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach;
f)    w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania;
g)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałów, stanowiącej własność Gminy Michałów.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.    Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  885212Osób Online: 3