INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA Z SEKTORA MŚP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2017

do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II”

W dniu 05.10.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnera – firmy o statusie MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 8 września 2017r. dostępne pod linkiem:

http://www.michalow.pl/index.php?c=article&id=483

wpłynęła tylko 1 oferta firmy pn.  Sklep Spożywczy „Patrycja” Agnieszka Koźmińska z siedzibą: Michałów 112, 28-411 Michałów.

Przedmiotowa oferta była poprawa pod względem formalnym i uzyskała 37 pkt. w ocenie merytorycznej, w związku z czym została wybrana do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II”.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mirosław Walasek
Wójt Gminy Michałów

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1015001Osób Online: 9