Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2017

OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA NIERUCHOMOŚCI
TABLICZKĄ Z NUMEREM PORZĄDKOWYM

Wójt Gminy Michałów przypomina o obowiązku wynikającym z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, który mówi, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. Ponadto w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Niewywiązanie się przez właściciela (władającego) nieruchomością zabudowaną z powyższego obowiązku grozi karą określoną w art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń, który mówi: kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Ponadto zgodnie z art. 64 § 2 tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

W związku z powyższym dbajmy o prawidłowe oznakowanie swoich nieruchomości, gdyż ma to ogromny wpływ przede wszystkim na skuteczność działania służb ratunkowych (pogotowie, straż pożarna, policja) w zakresie szybkości i precyzji dotarcia na miejsce zdarzenia, a tym samym ma to bezpośrednie przełożenie na ludzkie zdrowie i życie, a także ułatwi dotarcie do naszych posesji odbiorcom odpadów komunalnych, ścieków, listonoszom, kurierom.

 

Wójt Gminy Michałów

Mirosław Walasek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  966910Osób Online: 4