Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2017

 W dniu 1 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;
c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
d) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;
e) w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela 1/6 udziału w zabudowanej nieruchomości, położonej w Michałowie, stanowiącej własność Gminy Michałów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  966933Osób Online: 9