Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2017

 W dniu 29 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami na trenie gminy.
5. Sprawdzenie i ocena stanu dróg i ich oznakowania na terenie gminy Michałów.
6. Funkcjonowanie świetlic wiejskich w gminie Michałów.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
10. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
11. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Gminy Michałów na 2018 r.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;
c) w sprawie zmiany w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. ;
d) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów na rok 2018;
e) w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałów;
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2018 r.
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego na 2018 r.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1090806Osób Online: 6