Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2018

ROLNICY-SADOWNICY

Nabór powiadomień 19 stycznia 2018 r.

W związku z EMBARGIEM  Rosyjskim

Tegoroczny nabór POWIADOMIEŃ o zamiarze wycofania produktów: JABŁKA, GRUSZKI,ŚLIWKI, BRZOSKWINIE, NEKTARYNY na bezpłatną dystrybucję/ inne przeznaczenie, będzie realizował

ŚWIETOKRZYSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Ul. Warszawska 430

25-414 Kielce

Na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców  (Dz.U. UE L 170 z dnia 1 lipca 2017r., str.31)  Polsce zostały przyznane następujące limity na realizację dostaw

JABŁEK  i GRUSZEK – 75 565 ton

ŚLIWEK – 425 ton

BRZOSKWIŃ i NEKTARYNEK – 510 ton

 

Produkty będą mogły być wycofywane do uprawnionych odbiorców, którzy są wpisani do Rejestru uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych aktualnie prowadzonego przez Prezesa ARIMR.

  •  Ostatecznymi konsumentami produktów wycofanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji powinni być w szczególnościosoby, których prawo do pomocy społecznej zostało uznane w prawie krajowym, czyli spełniające przesłanki do objęcia ich zakresem art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.) oraz podopieczni szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich), zespołów szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, żłobków, przedszkoli, obozów, kolonii dla dzieci, domów dziecka, szpitali, domów spokojnej starości, domów opieki społecznej, zakładów i zespołów opieki zdrowotnej, zakładów karnych, aresztów śledczych itp.
  •  Jakość, ilość produktów będzie poddawana kontroli w siedzibie odbiorcy lub w miejscu przechowywania  w gospodarstwie producenta przez właściwe ze względu na miejsce kontroli służby WIJHARS.

Wnioski o przyznanie wsparcia z tytułu przeprowadzenia wycofania z rynku produktu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Kielcach, po zrealizowaniu dostawy do dnia 31.07.2018r.

 

//Biuro Powiatowe ARiMR w Pińczowie//

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1010944Osób Online: 10