Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2018

W dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"
8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
9. Rozpatrzenie skargi rodziców dzieci z Węchadłowa na uchwały Rady Gminy Michałów i udzielenie odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
10. Rozpatrzenie skargi na uchwałę Rady Gminy Michałów dotyczącej stawek opłat za korzystanie z przystanków i udzielenie odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.
11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży działki gminnej w Węchadłowie.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawek opłat za korzystanie z nich;
b) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/874/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego;
c) w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Michałów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
d) w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/125/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Michałów, położonej w miejscowości Węchadłów;
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tomaszów znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;
f) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1244171Osób Online: 4