Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2018

Zwołuję w dniu 02 sierpnia 2018 r., o godz. 14.00 sesję Rady Gminy Michałów na wniosek Wójta Gminy Michałów w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
3. Rozpatrzenie projektów uchwal:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;
c) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach;
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Michałów znajdującej się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa;
e) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;
f) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad sesji.PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zygmunt MikaProjekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1302261Osób Online: 6