Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 sierpnia 2018

W dniu 17 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie pisma PGE w sprawie zawarcia umów udostępnienia urządzeń oświetleniowych i infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.
8. Rozpatrzenie wniosku rodziców dzieci z miejscowości Węchadłów w sprawie naboru do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Węchadłowie w roku 2018/2019.
9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;
c) w sprawie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
d) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1112888Osób Online: 39