INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2018

Wójt Gminy Michałów informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r., poz. 1152), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie - Rada Gminy Michałów przyjęła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów (Uchwałą Nr L/337/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 02.08.2018 r.)

Treść regulaminu dostępna jest w postaci Załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały. 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1332552Osób Online: 5