Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2018

W dniu 29 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje z zakresu funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej i terytorialnej służby wojskowej - wystąpienie przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Wójta z prac miedzy sesjami.
8. Informacja o realizacji uchwal Rady Gminy z poprzedniej sesji.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;
c) w sprawie Statutu Gminy Michałów;
d) w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016-2023";
e) w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkól w Gminie Michałów na lata 2016-2023 ";
f) w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019";
g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Michałów znajdujących się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa.
h) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;
i) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)


Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1332597Osób Online: 7