Raport o stanie powiatu pińczowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2019

Informacja dotycząca Raportu o stanie powiatu pińczowskiego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2018 rok odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 19 czerwca 2019 roku. W debacie głos będą mogli zabrać mieszkańcy powiatu. Osoba, która chciałaby wziąć udział w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 150 podpisami. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Zgłoszenia należy składać w terminie do 18 czerwca 2019 r (liczy się data wpłynięcia wniosku): 

  • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5,
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy starostwo@pinczow.pl 


Raport o stanie powiatu pińczowskiego za 2018 rok zamieszony jest na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pińczowskiego.Formularz zgłoszeniowy do debaty wraz listą poparcia stanowią załączniki: Więcej informacji : http://powiat.pinczow.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1640358Osób Online: 6