INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2019

Urząd Gminy w Michałowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 .ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Informuje również o planowanych kontrolach w wyżej wymienionym zakresie.

 Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Michałów.

Wykaz firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy Michałów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

Rodzaj wywożonych ścieków

1


F.H.U. Ewa Mika


Wrocieryż 56
28-411 Michałów

501 52 40 30

nieczystości ciekłe

2


WC SERWIS SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze

32-278-45-31

nieczystości ciekłe

3


P.H.U. PIOTR WIENIECKI

Ul. Kazimierza Wielkiego 20 28-400 Pińczów

793-538-354

nieczystości ciekłe

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1640350Osób Online: 6