Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2019

WÓJT GMINY 
Mirosław Walasek

Posiedzenia Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów za rok 2018

Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Michałów na lata 2011-2020 zatwierdzonego uchwałą nr XXI/132/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2012 r., zwołuję posiedzenie Zespołu w celu przygotowania sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy za 2018 rok.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Omówienie działań realizowanych w okresie sprawozdawczym.

4. Przeprowadzenie monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Michałów, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki - w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii, pod kątem dążenia do osiągnięcia założonych celów, za 2016 r. na podstawie analizy dokumentacji i informacji uzyskanych z materiałowi źródłowych Urzędu Gminy w Michałowie i jednostek organizacyjnych gminy.

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Michałów za 2018 r., w tym wypracowanie ewentualnych wniosków dotyczących jej realizacji.

6. Sprawy różne.

 

Posiedzenie odbędzie się dnia 21 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Michałowie.

 

WÓJT GMINY

Mirosław Walasek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1387285Osób Online: 1