Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2019

W dniu 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 15.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja dyrektorów szkół na temat osiągnięć uczniów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2018/2019 wraz z informacją o funkcjonowaniu Zespołów Placówek Oświatowych na terenie gminy Michałów oraz stanie przygotowań poszczególnych placówek oświatowych do roku szkolnego 2019-2020.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych w obowiązującej „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Michałów na lata 2016-2020".
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów;
d) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika sądowego;
11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umieszczenia znaku na drodze gminnej.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)


Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1490249Osób Online: 40