Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2019

W dniu 11 września 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
7. Przyjęcie informacji  Wójta Gminy Michałów o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałów za pierwsze półrocze 2019 r. wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i SZOZ w Michałowie.
8. Sprawozdanie z realizacji gminnych programów uzależnień za pierwsze półrocze 2019 r.
9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego.
11. Rozpatrzenie petycji w sprawie drogi w Górach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 


Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1681867Osób Online: 5