OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2019

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów

Wójt Gminy Michałów zaprasza do konsultacji

mieszkańców Gminy Michałów oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

dotyczących projektów następujących projektów uchwał:

- projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów,

- projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów,

- projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Link do konsultacji - https://michalow.bip.gov.pl/

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1640306Osób Online: 3