Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2015

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych
Dlaczego należy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Michałów przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W tym celu Gmina zawrze umowę z firmą wyłonioną w przetargu publicznym i zadba o to, by firma ta spełniała wysokie standardy i dawały gwarancję sprawnego działania całego systemu odbioru.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.

Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:
• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa;
• sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług;
• wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
  

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy w zakresie  odbioru odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:
• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa,
• sprawdzić termin  wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia),
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług,
• wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania

Odwiedzin:  1112898Osób Online: 10