Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2020

W dniu 18 marca 2020 roku na wniosek Wójta Gminy Michałów odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono sytuację związaną z pojawianiem się w Polsce koronawirusa SARS – CoV-2.

Podczas spotkania omówiona została sytuacja epidemiologiczna w gminie oraz funkcjonowanie urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w najbliższych tygodniach. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Urzędu Gminy, przedstawiciel Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Michałowie, przedstawiciel Policji, dyrektorzy placówek oświatowych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie. Obecni byli również: Przewodniczący Rady Gminy, Prezes Stadniny Koni w Michałowie,  a także Prezes OSP Michałów. Podczas spotkania omówiono obecną sytuację związaną z możliwością wystąpienia przypadków koronawirusa na terenie gminy Michałów oraz postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia. Dużą uwagę zwrócono na bezpieczeństwo dzieci oraz uczniów należących do placówek szkolnych na terenie Gminy Michałów. W trakcie spotkania Kierownik GOPS  w Michałowie zapewnił, iż każda osoba objęta kwarantanną domową może liczyć na pomoc tutejszego ośrodka pomocy społecznej w dostarczaniu podstawowych produktów żywnościowych. Natomiast przedstawiciel Policji poinformował o wytycznych w sprawie monitorowania osób objętych kwarantanną oraz zapewnił, że będą reagować na każde przekroczenie i łamanie prawa.  Istotą działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, podjęcie wszelkich starań mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Michałów.

 

Wójt Gminy Michałów apeluje o:

- ograniczenie kontaktów koleżeńskich, międzysąsiedzkich,

- zaprzestanie korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych

- Unikanie zgromadzeń, tłumów,

- Maksymalnie najwięcej czasu spędzać w domu,

- Zaniechanie podawania ręki.

 

Wszystkie poczynione działania mają charakter profilaktyczny i zapobiegawczy. Równocześnie apeluję do Rodziców, aby z uwagą obserwowali zdrowie swoich dzieci i - w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów - natychmiast zasięgali porady lekarskiej lub zgłosili ten fakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, tel. (41) 378 – 35 – 73.

Zwracam się do Państwa również z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie Gminy w Michałowie oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. Proszę, aby sprawy urzędowe załatwiać jednoosobowo. Zachęcam do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP). Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Spis telefonów wewnętrznych dostępny jest na stronie: www.michalow.pl.

Ponadto informuję, że kierownicy wszystkich instytucji publicznych zostali zobowiązani do zwiększenia reżimu sanitarnego w podległych im placówkach. Wszystkie działania, które już teraz podejmujemy są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się tej choroby na terenie Gminy Michałów.

 

Proszę również, aby szczególną troską otoczyć osoby starsze, należące do grupy podwyższonego ryzyka.

Równocześnie apeluję o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej oraz przestrzeganie procedur postępowania związanych z koronawirusem.

 

Proszę o zachowanie spokoju i stosowanie się do zasad wynikających z przekazywanych komunikatów przez władze rządowe, samorządowe, oraz służby sanitarne.

 

Przypominamy!

Jeśli zaobserwują Państwo u siebie objawy takie jak np.: duszności, gorączka, kaszel i bóle mięśni, lub mieli Państwo kontakt z osobą zakażoną należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną, tel. (41) 378 – 35 – 73.

 

Nieprzestrzeganie kwarantanny lub zatajenie informacji dotyczącej kontaktu z osobami narażonymi na zakażenie lub mającymi styczność z zarażonymi może skutkować karą grzywny do 5 000 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1577049Osób Online: 6