Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2020

W dniu 28 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja na temat aktywizacji zawodowej i stanu bezrobocia na terenie gminy Michałów w roku 2019 oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów w 2019 r.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Michałów w 2019 r.

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o stanie bezpieczeństwa sanitarnego gminy Michałów za 2019 r.

8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie na temat zagrożeń epizootycznych na terenie powiatu i bieżącej sytuacji weterynaryjnej na terenie gminy Michałów.

9. Informacja kierownika SZOZ na temat funkcjonowania Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie w zakresie realizacji zadań statutowych, realizacja kontraktu za 2019 r. oraz plan kontraktu na 2020 r.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2020-2023;

c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie za 2019 rok;

d)w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

e) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Nr VI/32/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

f) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Okręgowej w Kielcach na uchwałę Nr XXVII/164/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 25 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Michałowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

g) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Michałów.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)
Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1734658Osób Online: 1