Portal Informacyjny Gminy Michałów

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

15 marca 2017

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

 

Stawki pomocy kształtują się następująco:

 

Wnioski o udzielenie pomocy do refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego i świń hodowlanych, producenci będą mogli składać do właściwych ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę producenta OT ARR.

W przypadku mechanizmu Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF), wnioski o udzielenie pomocy za poszczególne okresy sprzedaży można składać w terminach:

 

Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

 

 

 

pdfOgólne zasady uczestnictwa w mechanizmach (.pptx)

 

Więcej informacji: http://www.arr.gov.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  855250Osób Online: 17