Portal Informacyjny Gminy Michałów

Sesja Rady Gminy Michałów

20 października 2017

 W dniu 26 października 2017 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja  Przewodniczącego   Rady  o   działaniach  podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami wraz z omówieniem realizowanych zadań inwestycyjnych.
7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2017-2020;
c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałów;
f) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/876/14 z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  1015083Osób Online: 5