Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2015

Uchwały Rady Gminy

- UCHWAŁA NR X/77/2019
UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- UCHWAŁA NR XXVII/165/2016
UCHWAŁA NR XXVII/165/2016 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałów

- UCHWAŁA NR XXVII/166/2016
UCHWAŁA NR XXVII/165/2016 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów

- UCHWAŁA NR XXVII/167/2016
UCHWAŁA NR XXVII/165/2016 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 - UCHWAŁA NR VIII/39/2015
UCHWAŁA NR VIII/39/2015 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- UCHWAŁA NR VI/29/2015
UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - UCHWAŁA NR VI/28/2015
UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 - Uchwała Nr XXXIX/249/2013
UCHWAŁA NR XXXIX/249/2013 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 - Uchwała Nr XXXVI/225/2013
UCHWAŁA NR XXXVI/225/2013 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- Uchwała Nr XXVIII/181/2013
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

- Uchwała Nr XXVII/175/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- Uchwała Nr XXVI/165/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- Uchwała Nr XXVI/164/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXVI/163/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

- Uchwała Nr XXVI/162/2012
RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałów

 

 

Odwiedzin:  1354382Osób Online: 6