Fundusze w zasięgu ręki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Zmiany w płatnościach bezpośrednich

Od 15 marca można będzie ubiegać się o przyznanie płatności bezpośrednich na 2017 rok. W tym roku wprowadzono kilka znaczących zmian w systemie wsparcia bezpośredniego, a do najważniejszych należą te odnoszące się do wsparcia związanego z produkcją. Ministerstwo zadecydowało o zmianach zasad przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zmiany w płatnościach bezpośrednich
Przejdź do -  Uwaga Rolnicy

Uwaga Rolnicy

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać w dniach od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

12 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Uwaga Rolnicy
Przejdź do - Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w terminie od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2017 r.

12 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Przejdź do - Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.

Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

2 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Kolejne środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r.
Przejdź do - Dofinansowanie dla rolników w zakresie działalności pozarolniczej

Dofinansowanie dla rolników w zakresie działalności pozarolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Pińczowie

 Zaprasza na szkolenie

ZAKRESU PODDZIAŁANIA 6.4 WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIU I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ TYPU OPERACJI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

13 października 2016
Czytaj więcej o: Dofinansowanie dla rolników w zakresie działalności pozarolniczej
Przejdź do - Szkolenie pt. "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”

Szkolenie pt. "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie na temat: "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”. Szkolenie odbędzie się w dniach 14-16 września 2016r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

18 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Szkolenie pt. "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”
Przejdź do - Równać Szanse

Równać Szanse

Macie pomysły na działanie? Potrzebujecie zastrzyk gotówki na jego realizację? Zgłoście się do nas a my pomożemy Wam w przygotowaniu wniosku o dofinasowanie. Ruszył nabór do kolejnej edycji Programu Równać Szanse. Osoby zainteresowane zapraszamy do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, wyjaśnimy zasady konkursu oraz podzielimy się naszym doświadczeniem z poprzednich edycji Programu Równać Szanse.

18 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Równać Szanse
Przejdź do - Spotkanie informacyjne "Działanie 1.4. PO PW

Spotkanie informacyjne "Działanie 1.4. PO PW

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych -   Działanie 1.4 PO PW  - Jak  skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe oraz podnieść innowacyjność firmy’’, organizowanych przez Akademię Biznesu MDDP na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne "Działanie 1.4. PO PW
Przejdź do - Czas na własny biznes!

Czas na własny biznes!

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. k. na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego oraz kazimierskiego realizuje projekt unijny „Czas na własny biznes!” skierowany do mieszkańców ww. powiatów, zainteresowanych pozyskaniem dotacji i wsparcia na założenie własnej działalności gospodarczej w wieku powyżej 29 lat

2 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Czas na własny biznes!
Przejdź do - Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości

Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości

Informacja na temat bezzwrotnych   dotacji   na   rozpoczęcie   działalności gospodarczej, pt: „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości" realizowanego przez firmę AMD Group na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach nr RPSW.10.04.01-26-0024/15-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

5 lipca 2016
Czytaj więcej o: Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości
Odwiedzin:  1330886Osób Online: 32