Portal Informacyjny Gminy Michałów

Informacje

Artykuły

Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

7 listopada 2018
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - Wyniki badania wody

Wyniki badania wody

Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody Zagajów

5 listopada 2018
Czytaj więcej o: Wyniki badania wody
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

27 września 2018
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Informuję, iż z dniem 03.09.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie zaświadczył, iż nowo wybudowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości Pawłowice, obr. 07, gmina Michałów - została oddana do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

14 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Michałów informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r., poz. 1152), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie - Rada Gminy Michałów przyjęła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów (Uchwałą Nr L/337/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 02.08.2018 r.)

7 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

25 lipca 2018
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

10 lipca 2018
Przejdź do - Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów

Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), który obliguje Wójta Gminy Michałów do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia, przedstawia się Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju dotyczącą bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów.

7 grudnia 2016
Przejdź do - Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za wodę i ścieki w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.

Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za wodę i ścieki w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.

Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za 1m3 doprowadzanej wody i odprowadzanych ścieków  w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.

30 listopada 2016
Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wysokości stawki opłat za wodę i ścieki w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.
Przejdź do - Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Zagajów
Odwiedzin:  1050622Osób Online: 19