Portal Informacyjny Gminy Michałów

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

Miejscem zagospodarowania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu Gminy Michałów jest składowisko odpadów komunalnych we Włoszczowie ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa.

Odwiedzin:  1874485Osób Online: 2