Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO - zaproszenie na szkolenie

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO - zaproszenie na szkolenie

„Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”. - szkolenie e-learningowe

 

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO - zaproszenie na szkolenie
Przejdź do - Bezpieczne żniwa

Bezpieczne żniwa

Rolniku zadbaj o to, aby tegoroczne żniwa były dla Ciebie i Twojej rodziny bezpieczne!

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: Bezpieczne żniwa
Przejdź do - OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz w związku z Uchwałami Rady Gminy w Michałowie:

  • Nr XI/82/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów, w obszarze części sołectwa Michałów”,
  • Nr XI/87/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów, w obszarze części sołectwa Pawłowice”,
28 lipca 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE
Przejdź do - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU - II TERMIN

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU - II TERMIN

Wójt Gminy Michałów przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

II termin:
od 1 do 31 sierpnia 2020 r. do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

27 lipca 2020
Czytaj więcej o: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU - II TERMIN
Przejdź do - Sesja Rady Gminy Michałów

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 28 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

21 lipca 2020
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Przejdź do - Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dane, które podamy dziś pozwolą nam rozwijać się w przyszłości

O tym,że liczy się rolnictwo przekonamy się już wkrótce podczas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który będzie przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie realizowane co 10 lat. Pozwala zbadać zarówno wielkość jak i kierunek zmian zachodzących w polskim rolnictwie. Spis rolny jest przeprowadzany wśród osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami gospodarstw rolnych.

16 lipca 2020
Czytaj więcej o: Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Przejdź do - Przekazanie laptopów

Przekazanie laptopów

Gmina Michałów otrzymała 25 maja 2020r  z Centrum Polski Cyfrowej  100% dofinasowania na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: Przekazanie laptopów
Przejdź do - I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Informacja o składach komisji i rozpoczęciu prac w dniu głosowania 12 lipca 2020 r.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: I N F O R M A C J A
Przejdź do - ”HerOSI Biznesu” – dotacje na rozpoczęcie działalności

”HerOSI Biznesu” – dotacje na rozpoczęcie działalności

Projekt ”HerOSI Biznesu” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy

8 lipca 2020
Czytaj więcej o: ”HerOSI Biznesu” – dotacje na rozpoczęcie działalności
Przejdź do - Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie.
1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy
Odwiedzin:  1798898Osób Online: 8