Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - ROCZNA, OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

1 marca 2019
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - Ocena okresowa jakości wody

Ocena okresowa jakości wody

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 r. dla wodociągu sieciowego Zagajów

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ocena okresowa jakości wody
Przejdź do - Wyniki badania wody

Wyniki badania wody

Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody Zagajów

24 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Wyniki badania wody
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

24 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

14 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

7 listopada 2018
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - Wyniki badania wody

Wyniki badania wody

Sprawozdanie z badań wody z ujęcia wody Zagajów

5 listopada 2018
Czytaj więcej o: Wyniki badania wody
Przejdź do - Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zagajów.

27 września 2018
Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Informuję, iż z dniem 03.09.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie zaświadczył, iż nowo wybudowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna i tłoczna wraz z pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowości Pawłowice, obr. 07, gmina Michałów - została oddana do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

14 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Michałów informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r., poz. 1152), po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie - Rada Gminy Michałów przyjęła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Michałów (Uchwałą Nr L/337/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 02.08.2018 r.)

7 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Odwiedzin:  1178753Osób Online: 50