Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dotycząca uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Michałów


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, u sołtysa lub na rachunek bankowy UG Michałów Bank Spółdzielczy Pińczów f/Michałów
nr 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001 , w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
- za I kwartał do 15 marca 2018 roku
- za II kwartał do 15 maja 2018 roku
- za III kwartał do 15 września 2018 roku 
- za IV kwartał do 15 listopada 2018 roku

Artykuły

Przejdź do - HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Michałów - rok 2019

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Michałów - rok 2019

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r  zmienia się sposób i termin odbioru odpadów komunalnych.    
Z każdej miejscowości odpady będą odbierane przez dwa dni.
W jednym dniu będą odbierane odpady zmieszane a w następnym dniu odpady segregowane.

Terminy odbioru zgodne z załączonym harmonogramem.

Wójt Gminy Michałów
Mirosław Walasek

21 grudnia 2018
Czytaj więcej o: HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Michałów - rok 2019
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości

JELCZA MAŁA, JELCZA WIELKA, PAWŁOWICE, SĘDOWICE, WAŁY SĘDOWSKIE,  TUR DOLNY, TUR GÓRNY, TUR PIASKI, WROCIERYŻ, ZAWALE NIEGOSŁAWSKIE 

26 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości

KOŁKÓW, POLICHNO, PRZECŁAWKA, SADKÓWKA, TOMASZÓW, WĘCHADŁÓW

26 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA dla mieszkańców miejscowości

GÓRY, KAROLÓW, MICHAŁÓW, ZAGAJÓW, ZAGAJÓWEK

26 września 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z podpisaną umową od 1 lipca 2018 r usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych  z terenu Gminy Michałów świadczy firma 

EKOM Maciejczyk Spółka Jawna   
ul. Zakładowa 29 
26-052 Nowiny  
tel. 41-368-46-61

Harmonogram odbioru odpadów nie ulega zmianie.

12 lipca 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA
Przejdź do - ANALIZA   STANU   GOSPODARKI   ODPADAMI KOMUNALNYMI     NA   TERENIE   GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2017

1. Wstęp.        

System gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony w naszej Gminie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2017
Przejdź do - Harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Michałów
Przejdź do - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2018 R
Odwiedzin:  1048635Osób Online: 37