Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dotycząca uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Michałów


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, u sołtysa lub na rachunek bankowy UG Michałów Bank Spółdzielczy Pińczów f/Michałów
nr 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001 , w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
- za I kwartał do 15 marca 2017 roku
- za II kwartał do 15 maja 2017 roku
- za III kwartał do 15 września 2017 roku 
- za IV kwartał do 15 listopada 2017 roku

Artykuły

DEKLARACJE

Deklaracje do pobrania

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: DEKLARACJE

Komunikat w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Michałów w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących
od dnia 1 kwietnia 2015 r

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odpady komunalne z terenu Gminy Michałów zbiera

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ   
I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 
28-400 PIŃCZÓW, UL. SŁABSKA 13    

w terminach ustalonych w harmonogramie, a ponadto każdy mieszkaniec gminy może je przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego na terenie byłego ujęcia wody w Tomaszowie, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy.

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Rejestr działalności regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej

Poziomy recyklingu

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: Poziomy recyklingu

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych
Dlaczego należy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych?

21 lipca 2015
Czytaj więcej o: Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych
Odwiedzin:  506482Osób Online: 14