Nieruchomości i działki na sprzedaż

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Zobacz także aktualne przetargi - link

Artykuły

Jelcza Wielka dz. nr 182 o pow. 0,24 ha

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana pomiędzy rzeką Mierzawą a drogą, przy terenach istniejącej zabudowy zagrodowej wsi Jelcza Wielka. Działka o nieregularnym kształcie, linie granic nierówne, teren podmokły zakrzaczony i zarośnięty podrostami i drzewostanem pochodzącym z samosiewu.

21 maja 2015

Michałów dz. nr 1014/4 o pow. 0,50 ha

Dz. nr 1014/4 posiada kształt wydłużonego prostokąta, teren równy, zlokalizowana w pobliżu terenów zabudowy zagrodowej, w odległości ok. 100 m od drogi powiatowej prowadzącej z Michałowa do Zagajowa. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Grunt uprawiany rolniczo.

21 maja 2015

Wrocieryż dz. nr 903 o pow. 1,21 ha, dz. nr 904 o pow. 0,08 ha, dz. nr 914 o pow. 0,37 ha

Dz. nr 903 posiada nieregularny i wydłużony kształt, działka od południa i zachodu sąsiaduje z rzeką Mierzawą, teren nierówny przy rzece podmokły, w większości mocno zakrzaczony

Dz. nr 904 znajduje się w całości w korycie rzeki Mierzawy, posiada nieregularny kształt, teren zakrzaczony głównie podrostami wierzby

Dz. nr 914 posiada kształt zbliżony do trójkąta, teren równy, porośnięty szuwarami, podmokły przy rzece Mierzawa, występują zakrzaczenia i samosieje oraz podrosty drzew liściastych.

21 maja 2015
Odwiedzin:  2381896Osób Online: 11