Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

DIAGNOZA STRATEGICZNA

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Strategii Rozwoju Gminy Michałów do roku 2030”.

18 stycznia 2022
Czytaj więcej o: DIAGNOZA STRATEGICZNA
Powiększ zdjęcie Informacja

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
17 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego
Powiększ zdjęcie Plakat

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Zaproszenie do udziału w szkoleniu ,,Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy polowych"

12 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w szkoleniu
Powiększ zdjęcie Informacja

Rodzina 500 plus

Rządowy program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W efekcie uruchomienia rządowego programu "Rodzina 500+"nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB - z 1,78% PKB w 2015 r. do 4 % PKB obecnie.

12 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Rodzina 500 plus
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Pomysł na swój biznes - szkolenie

Starosta Pińczowski i Bank Gospodarstwa Krajowego  zapraszają na spotkanie informacyjno-szkoleniowe o pożyczkach unijnych, które są aktualnie dostępne na atrakcyjnych warunkach.

5 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Pomysł na swój biznes - szkolenie
Powiększ zdjęcie Plakat

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

5 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Powiększ zdjęcie ulotka

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
5 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB
Powiększ zdjęcie Ulotka

Informacja na temat dodatku osłonowego

WNIOSKI W SPRAWIE DODATKU OSŁONOWEGO BĘDĄ PRZYJMOWANE
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Informacja na temat dodatku osłonowego
Powiększ zdjęcie

Ankieta "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne"

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety pod tytułem "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne", jest ona skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych.

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ankieta "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne"
Powiększ zdjęcie

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały

Protokół

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały

w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów

 

I. Nazwa i adres jednostki:

            Urząd Gminy w Michałowie; Michałów 115, 28-411 Michałów

 

II. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

- uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Michałów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy,

- uchwała Nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

29 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały
Powiększ zdjęcie Plakat

Mikropożyczka dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Program spotkania informacyjno-szkoleniowego

Mikropożyczka dla  osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Pożyczka dla MŚP

Pożyczka na rozwój Turystyki

29 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Mikropożyczka dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą
Powiększ zdjęcie Informacja

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r

ZAWIADOMIENIE
 o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r

            Wójt Gminy Michałów  działając na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm) zawiadamia, że od 1 stycznia 2022 r obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte uchwałą Rady Gminy Michałów Nr XXXVII/265/2021  z dnia 24 listopada 2021 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

            Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

29 grudnia 2021
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r
Powiększ zdjęcie Harmonogram%20odczytu%20wodomierzy%20na%20rok%202022%20dla%20miejscowości%20Karolów,%20Zagajów,%20Polichno,%20Przecławka,%20Tomaszów,%20Kołków,%20Sadkówka,%20Węchadłów,%20Góry,%20Zagajówek,%20Jelcza%20Mała,%20Jelcza%20Wielka
Powiększ zdjęcie Sesja

Sesja Rady Gminy Michałów

W dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 12.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy Michałów
Powiększ zdjęcie

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałów

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Odwiedzin:  2381868Osób Online: 5