Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2021

W dniu 26 sierpnia 2021 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja dyrektorów szkół na temat osiągnięć uczniów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2020/2021 wraz z informacją o funkcjonowaniu Zespołów Placówek Oświatowych na terenie gminy Michałów oraz stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022 z uwzględnieniem wymagań związanych z COVID-19 (zapobieganie rozpowszechniania się choroby COVID-2019).
5. Sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych w obowiązującej „Strategii Rozwiązywania Problemów   Społecznych dla Gminy Michałów  na lata 2016-2022”
6. Przedstawienie analizy finansowo-rzeczowej systemu gospodarowania odpadami  na terenie Gminy Michałów za I półrocze 2021 r.
7. Informacja z realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałów”
8. Sprawozdanie z realizacji gminnych programów uzależnień za pierwsze półrocze 2021 r.
9. Informacja z realizacji „GMINNEGO PLANU REWITALIZACJI”.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.
13. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2021-2024;
c) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowej nazwy Kwietniówka, która jest częścią wsi Góry;
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Góry stanowiącej własność Gminy Michałów;
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad sesji.

 

  Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja

    Sesja

Odwiedzin:  2252274Osób Online: 6