INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2021

Informuję, że na terenie Gminy Michałów  wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne w postaci deszczu nawalnego.  

Poszkodowani rolnicy  mogą składać wnioski o oszacowanie strat ( oszacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika)  do Urzędu Gminy w Michałowie    w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 17 września 2021   r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy wpisać rodzaj rośliny, powierzchnię, nr działki ewidencyjnej i miejscowość. Należy również wpisać uprawy, w których nie wystąpiły straty.  Rolnicy, którzy posiadają zwierzęta również powinni wpisać je we wniosku.

Wnioski muszą być zgodne  z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.

Do wniosku  o oszacowanie strat  należy dołączyć  kserokopię wniosku o płatności  bezpośrednie oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.   Wnioski o dopłaty obszarowe w przypadku braku kopii należy wydrukować ze strony internetowej ARiMR w zakładce E-wniosek.

Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się na polu.

 

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.michalow.pl lub w Urzędzie Gminy w Michałowie w pok. 1 ( sekretariat).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2252315Osób Online: 10