Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2021

W dniu 24 września 2021 r. o godzinie 13.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  6. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

  7. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Michałów o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałów za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i SZOZ w Michałowie.

  8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

  9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2021-2024;

c) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;

d) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji  o dochodach gospodarstwa domowego;

e)w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowej nazwy Kwietniówka, która jest częścią wsi Góry;

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)


Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja

    Sesja

Odwiedzin:  2289034Osób Online: 6