ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE
 o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r

            Wójt Gminy Michałów  działając na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm) zawiadamia, że od 1 stycznia 2022 r obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte uchwałą Rady Gminy Michałów Nr XXXVII/265/2021  z dnia 24 listopada 2021 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi na terenie Gminy Michałów oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

            Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

1. Dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
 • Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  w wysokości 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-   wypoczynkowe ustala się opłatę ryczałtową w wysokości:

 • 191,00 zł za rok  – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 382,00 zł za rok – podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawki opłat, o których mowa powyżej  obowiązują bez względu na  długość okresu korzystania z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

3. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

 • Ustala się stawki opłat za pojemnik lub worek na odpady komunalne:
  • 1) o pojemności 120 l - w wysokości 24,00 zł;
  • 2) o pojemności 240 l - w wysokości 48,00 zł;
  • 3) o pojemności 660 l - w wysokości 132,00 zł;
  • 4) o pojemności 1100 l - w wysokości 220,00 zł;
  • 5) o pojemności 7000 l - w wysokości 1 400,00 zł.

 

 • Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:
  • 1) o pojemności 120 l - w wysokości 72,00 zł;
  • 2) o pojemności 240 l - w wysokości 144,00 zł;
  • 3) o pojemności 660 l – w wysokości  396,00 zł;
  • 4) o pojemności 1100 l - w wysokości  660,00 zł;
  • 5) o pojemności 7000 l - w wysokości 4 200,00 zł.


    Stawki opłat dotyczą jednorazowego opróżniania pojemnika lub odbioru worka.

            Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

            Informuję również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

            Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Informacja

  Informacja

Odwiedzin:  2381836Osób Online: 7