Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 kwietnia 2022

W dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Michałów za rok 2021 oraz rekomendacji do budżetu na 2022 r.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

  8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

  9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok;

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2022-2025;

c) )w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Michałów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;

d)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Michałów, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich;

10. Rozpatrzenie petycji i wniosku skierowanego do Rady Gminy.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Sesja

    Sesja

Odwiedzin:  2518564Osób Online: 8