INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2022

Do dnia 30 czerwca 2022 r właściciele i zarządcy budynków oraz lokali mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) uruchomionej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Można to zrobić na dwa sposoby:

• przez System teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

• wypełniając formularz i dostarczając go osobiście lub listownie do Urzędu Gminy Michałów :

                                               Urząd Gminy w Michałowie

                                               Michałów 115

                                               28-411 Michalów

 

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2518631Osób Online: 6