„Młodzi, Aktywni z POWER-em”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Młodzi, Aktywni z POWER-em” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych wieku 18-29 lat, z woj. Świętokrzyskiego, poprzez realizację poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz staży.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie od  marca 2022 r. do czerwca 2023 r., co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/mlodzi-aktywni-z-powerem

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2561927Osób Online: 7