Gmina Michałów otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2022

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2022r. Gmina Michałów otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sędowicach w łącznej wysokości 26 600,00 zł, wkład własny Gminy wynosi 6 700,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 33 300,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2695781Osób Online: 9