Sesja Rady Gminy Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2022

W dniu 29 września 2022 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  7. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami.

  8. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Michałów o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Michałów za pierwsze półrocze 2022 r. wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i SZOZ w Michałowie.

  9. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

  10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2022-2025;

c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tur- Piaski, oznaczonej nr 487 o pow. 0,34 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów;

d) w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie;

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałów Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji PONIDZIE  w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2695802Osób Online: 11