ZARZĄDZENIE Nr O.49.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2022

ZARZĄDZENIE Nr O.49.2022

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Michałów w okręgu wyborczym nr 3

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1277) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Michałów w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r. wyznaczam następujące tablice ogłoszeniowe na terenie Gminy Michałów:

- w sołectwie Michałów przy budynku Urzędu Gminy w Michałowie i przy Ośrodku Zdrowia w Michałowie,

-  w sołectwie Węchadłów przy sklepie,

- w sołectwie Tomaszów przy świetlicy wiejskiej.

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Michałowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY

Mirosław Walasek

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
Odwiedzin:  2695994Osób Online: 11